Kalendari i trajnimeve per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar (SNRF)
12/01/2018
Kalendari i trajnimeve te SKK-ve ne rrethe, periudha shkurt - mars 2018
10/01/2018
Ne date 5 janar 2018 mbyllen regjistrimet ne trajnimet per Standardet Kombetare te Kontabilitetit
03/01/2018
Kalendari i javeve te trajnimit per Standardet Kombetare te Kontabilitetit - Sezoni 2018
13/12/2017
Hapen regjistrimet per modulet e trajnimit per Standardet Nderkombetare te Raportimit Financiar
13/12/2017