Publikimi Draft SKK 15 - i permiresuar


Ne mbledhjen e radhes se muajit maj 2016, Bordi i KKK miratoi Draftin e SKK 15 - i permiresuar. Ky Draft publikohet per komente deri ne 31 gusht 2016.